Nu är tiden för nästa stora företag

Covid-19 är en skitsjukdom som kastar tillbaka företagare flera år i utveckling. Men vi måste ta tillvara på tillfället och skapa något gott av det också. Allt annat vore meningslöst.

Att starta och driva ett företag är en djupt personlig resa, ofta med hårt arbete i grunden. För att inte tala om den där känslan när pengarna är slut. Jag minns hur jag för tio år sedan sa till min dåvarande kollega:
– Kommer det en oförutsedd faktura till så skiter jag i detta och ställer företaget i konkurs.
Det kom ingen faktura. Företaget överlevde och växte. Men känslan går inte att beskriva – den måste upplevas. Denna obehagliga sanning förbises ofta av framgångsföretagare som står på scen och romantiserar entreprenörskap, förhärligar risktagande med macho-slogans om att omfamna misslyckande, men sällan, om någonsin, erkänner den faktiska mänskliga kostnaden för detta.

Att driva ett företag är ett risktagande. Friheten är det drivande – att få göra vad man vill. Och den där hissnande känslan när det går bra, den där väntan på att det ska vända när det går dåligt. Det är som en härlig berg- och dalbana man rusar igenom igen och igen. Om det hade varit lätt – ja då hade många andra gjort samma sak. Och då hade det inte funnits några pengar att tjäna där. Så vi som företagsutvecklare ser fram emot problemen. Det är problemen som är förutsättningar för framgången.

Vi visualiserar utvecklingen av ett företag i sex olika faser

 

Start-up-fasen är kanske den mest romantiska, medan ”dödens-dal” är den mest avskräckande och den fas som knäcker flest folk med företagarambitioner. Kännetecknande för denna fas är att man tycker sig ha en bra produkt, men den säljer inte. Men det är här grunden läggs för nästa fas: Glödande fans – fasen där både dina kunder och dina medarbetare bara älskar vad du gör. Sen kör de flesta fast lite igen, ofta när de passerar 12 anställda och glömmer bort att omorganisera sig. Stagnation och frustration är något de flesta beskriver när de ringer mig. Det är då vi kommer in och stöttar företagen in i ”Strategisk fortkörning”, hjälper dem hitta en skalbal modell framåt och in i den utveckling ägarna själva väljer att göra.

Nu i ett läge då mer än 80% av den globala arbetskraften påverkas av covid-19 (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang–en/index.htm) har flera företagare kastats tillbaka till ”Dödens dal” oavsett var de var innan. De har fortfarande en bra produkt, men den säljer inte. Det är samma för oss på Fredagar. Vi hade kommit långt in i ”Glödande fans-fasen”, kanske hade vi redan trampat in i stagnation och frustration, men vi var på väg framåt när Corona kom och tryckte tillbaka oss ner i Dödens dal.

Vad är då lösningen?

Det beror på vilken uthållighet du har. Som sagt, det är en djupt personlig resa. Men de vi idag ser lyckas är de som backar ännu ett steg; in i Start-up-fasen igen och utmanar hela sin affärsmodell. Nu är läget att testa något nytt. Ingen kommer att klandra dig för de val du gör idag. Satsa på handsprit om du bränner sprit. Gör visir om du tidigare gjorde plastlister. Sätt plant oavsett tidigare kunskap. Starta ett logistikföretag, ta ett vårdjobb eller något helt annat. Det du börjar bygga idag kan bli stort imorgon. Jag är helt övertygad att nästa stora Facebook startas i år. För det är nu agnarna sållas från vetet.

En kort checklista för dig som vill göra något nytt och samtidigt bygga världens bästa företag:

Vill du satsa på något nytt? Tänk igenom dessa punkter. Du behöver verkligen inte sätta ”check” på allt, men ju fler du bockar av desto starkare blir erbjudandet.

  • Lös ett starkt behov. Testa brett, men våga fokusera både på lösning och kundgrupp när du känner att du hittat rätt
  • Skapa insikt om behovet hos ett fåtal kunder. Flyg under radarn. Du behöver inte lansera med en hemsida på en gång. Tvärtom – sälj själv och det ska synas att det brinner i dina ögon hos dina nya kunder.
  • Skapa trovärdighet för dig och lösningen. Ingen skulle ha förtroende för mig som pizzabagare, men om jag partnar med någon som drivit restaurang får vi tillsammans trovärdighet.
  • Minimera start-upfasen och ”dödens dal” genom smal fokusering baserad på behov. Börja förbereda dig för att växa regionalt, nationellt och internationellt.
  • Begränsa det interna resursanvändandet – lägg ut produktion och gör dig själv onödig snabbare än du törs.

Covid-19 är en skitsjukdom, som drabbar oss både ekonomiskt, fysiskt och emotionellt. Men låt det onda också föra något gott med sig – annars är det ju helt meningslöst. Så har du ett företag som har tappat allt är du ändå en företagare som byggt upp något förut. Du kan göra det igen och nu är vi inne i en tid då ingen kommer att klandra dig för att du försöker något nytt.