Bolagsrätt

Lagspelet är nyckeln till framgång

Juridikbyrån Bolagsrätt i Sundsvall har gjort en ambitiös resa. Transformationen kan beskrivas i sporttermer: 2016 var företaget en klubb med hög målsättning och duktiga spelare. 2021 är man också ett starkt lag med en spelidé som alla tror på. En stor del av utvecklingen har kommit genom samarbetet med Fredagar Företagsutveckling.
– Vi hade ett långsiktigt mål för verksamheten, men arbetet med Fredagar gav oss bilden av vägen dit och av vad vi gemensamt behöver göra för att lyckas, säger Anders Larsson, vd, och Marina Jonsson, kontorschef, på Bolagsrätt.

I vilket läge var Bolagsrätt när Fredagar kom in i bilden?

– Almi Företagspartner genomförde en satsning på företag i Västernorrland som ville växa och 2016 blev vi en del av den satsningen. Vi visste att vi hade potentialen att bli större och hade ett långsiktigt mål om att öka omsättningen till 2023. När våra förutsättningar analyserades så såg vi att vi var duktiga på mycket, men att ledningsstrukturen behövde förbättras. Det behövdes en tydligare ledstjärna och vi behövde inte minst jobba med gruppdynamiken. Bristen på delaktighet och oförmågan att lita på varandra i vissa lägen var ett hinder för oss när vi skulle växa. Det var i det läget Fredagar Företagsutveckling kom in som konsult.

Hur har ert samarbete sett ut?

– Vi hade en uppstart i Storhogna hösten 2016 där hela företaget var med, anställda och ägare, och där Fredagar ledde arbetet. Och då fick ägarna sitta på händerna! De skulle inte styra.

”Det var medarbetarna som gjorde jobbet, och det var verkligen viktigt: om vi skulle förändra gruppdynamiken och skapa delaktighet så måste det bygga på medarbetarnas idéer och förslag, och här fick de diskutera och lösa uppgifter i grupper”.

Det arbetet ledde bland annat fram till enkla spelregler för hur vi förhåller oss till varandra på jobbet. Sedan följdes uppstarten upp. Vi gjorde mycket under 2016–2017 och lyckades väldigt bra. Vi hade jobbat med andra konsulter tidigare och om det berodde på att vi som grupp var mer mogna för förändringen den här gången eller om det var Andreas Skoglund och Fredagar som var något alldeles extra vet jag inte – kanske var det båda delarna – men vi hamnade väldigt rätt. Det gjorde att vi valde att fortsätta arbeta med Fredagar och nu har vi en årlig träff med alla medarbetare varje år då vi går igenom hur vi ligger till i förhållande till det mål vi vill uppnå och hur vi bestämt att vi vill jobba. Vad är akut och behöver åtgärdas på tre veckors sikt? Vad behöver åtgärdas på tre månaders sikt och vad ska göras på ett års sikt? Det är väldigt tydliga och bra träffar.

Vad ledde arbetet fram till?

– Vi är mycket mer ett lag nu än vi var tidigare. Jag tycker att medarbetarna är mer delaktiga i processerna på företaget, och jag tror att de själva känner så också. Och så har vi en gladare stämning på jobbet, ett annat förhållningssätt till varandra. Det här är ett jobb med högt tempo och höga krav på leveransen och då blir det gnissel ibland. Det är inget konstigt. Skillnaden nu är att vi har både verktygen och miljön som gör att vi kan tag i problem på ett bra sätt. Vi hade ju redan sedan tidigare ett långsiktigt mål om att öka omsättningen, men det här arbetet gav oss bilden av vägen dit och av vad vi tillsammans behöver göra för att lyckas. Och vi lyckas.

”Omsättningen har gått upp, vi har gått från tolv anställda 2016 till nitton 2020, ekonomin är god och kunderna är nöjda”.

Hur mycket tid lägger ni på förändringsarbetet?

– Vi valde tidigt att lägga mycket kraft på att skapa den där tillitsfulla miljön och samsynen kring vad Bolagsrätt är och hur vi når våra mål. Så vi satsade en hel del tid i början av processen. Sedan är det lätt att man slår sig till ro. Hälsan tiger still. Man gör inget förrän det knakar ordentligt. Men det gäller att ta sig tid för att arbeta mot de långsiktiga målen i vardagen också, och det gör vi. Vi har många regelbundna möten hos oss. Utöver den årliga träffen med Fredagar så har vi ett morgonmöte varje morgon om dagens arbete; ett veckomöte om nyheter, bra saker som hänt, läget i företaget; 10 minuter individuella medarbetarsamtal med alla anställda varannan vecka; samtal med alla anställda om bonus och bonuskriterier 2–3 gånger per år. Det låter mycket men ett samtal är sällan mer än 15–20 minuter hos oss. Och till exempel morgon- och veckomöten handlar ju egentligen om arbetet på kortare sikt, men poängen är att vi har många tillfällen då vi träffas och pratar, enskilt och i grupp. Det finns många tillfällen att stämma av, ta upp problem och diskutera.