Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för ett tydligt samarbete som säkrar framsteg.

Företagsutveckling Fredagar har sedan 2002 arbetat med projektledning och affärsutveckling mot små och medelstora företag. Med hållbarhet och konkurrenskraft som ledstjärnor arbetar vi för att ge ägare, styrelse och VD hos våra uppdragsgivare ledning samt systematiska verktyg för ett hållbart företagande som ger tillväxt. Vår kvalitetspolicy tryggar samarbetet och säkrar resultat.

Leverans av högsta kvalitet ger hög kundnöjdhet.

Hos oss får du en samarbetspartner som levererar högsta kvalitet i alla led. Systematisk utvärdering av tidigare samarbeten gör att vi vet att vi har hög upplevd kundnöjdhet och korrekt administration. 

Avstämning löpande säkrar att du får det vi avtalat.

Under vårt samarbete får du löpande leverans av lägesrapporter rörande kunddialog, möjligheter och hot. Om tidsplaner, budgetar eller kvalitet inte uppfyller din beställning eller förväntan meddelar vi dig genast och levererar en konsekvensbeskrivning.

Förändringar som ett led i en effektiv process på vägen mot framgång.

I en effektiv process som leder till framgång är det viktigt att vi har en öppen dialog. För bästa slutresultat är det såväl din som vår rättighet och skyldighet att föreslå förändringar när vi ser behov av det. Förändringsförslag förmedlas enkelt via mail tillsammans med en enkel konsekvensbeskrivning. Sedan diskuterar vi hur vi går vidare vid ett gemensamt möte.

Vi återkopplar alltid till dig inom en arbetsdag när du söker oss.

Vi är tillgängliga för dig under processens gång utifrån den tidplan vi upprättar tillsammans. Vårt löfte till dig är att vi svarar på e-post och telefonsvararmeddelanden inom en arbetsdag.

/Andreas Skoglund 2023-11-27