Ekoni

Gemensam formulering av identitet och mål ger en tydlig bild av framtiden.

Extremt kundfokus och hög servicenivå är viktiga nycklar till Härnösandsföretaget Ekoni Redovisnings framgångar. Men hur sätter man ord på företagsandan? När Ekoni nu är inne i en tillväxtfas har man valt att ta hjälp av Fredagar Företagsutveckling. Och samarbetet har gett resultat. Att ägarna gemensamt formulerar företagets identitet och mål ger både en tydlig bild av framtiden och konkreta avtryck i vardagen. Lotta Lindberg på Ekoni berättar:

I vilket läge var Ekoni när ni inledde samarbetet med Fredagar?

– Ekoni Redovisning är i grunden en traditionell redovisningsbyrå. Vi har idag fyra anställda, men vi växer och det var mycket med anledning av detta som vi i slutet av 2019 kände att vi behövde sätta oss ner och formulera vad vi är. Kalla det ledstjärna eller värderingar, vi visste vad vi ville vara men behövde sätta våra tankar på pränt.

Vad ville ni göra och vilken var målgruppen?

– Ekoni grundades när en större kedja la ner sitt lokala kontor och vi medarbetare valde att fortsätta arbeta med samma kunder. Så vi hade arbetat länge tillsammans och hade utvecklat ett sätt att arbeta och förhålla oss till kunderna, men utan att egentligen diskutera det. Vi vill knyta personliga band till alla våra kunder och hjälpa på alla sätt. Inte bara ”lösa pappersarbetet” utan även se lösningar och vara proaktiva på det sätt man kan vara om jobbar nära kunden över lång tid. Det låter självklart, men vad betyder det i vardagen om man arbetar hos oss? Hur ska vi beskriva vår inställning så att den som kommer utifrån förstår vad vi vill att Ekoni ska vara?

”Vårt arbete var inte inriktat på kunder eller framtida kunder utan framförallt på oss själva och på framtida medarbetare.”

Andreas Skoglund på Fredagar hjälpte oss att reda ut och formulera de punkterna och det var en nyttig process.

Vad ledde arbetet fram till?

– Vi har blivit mycket tydligare med vilka vi är och har därmed också mycket lättare att vara tydliga med vad vill och förväntar oss. Vid en nyanställning givetvis, men också i arbetet i vardagen.

”Nu har vi inte bara samma grundinställning eller samma känsla utan vi har bestämt och formulerat gemensamt vad som gäller. Vi har gjort jobbet och det förebygger mycket irritation och konflikter.”

– Vi ser också tydligare vad som är våra styrkor. Dessutom arbetar vi med effektivisering för att hinna med fler kunder. Andreas Skoglund har plockat fram verktygen åt oss. Jag tycker att vi har åstadkommit mycket under arbetet med Fredagar och vi känner oss väl rustade för framtiden. Vissa kanske tycker att vi var för små för att behöva den här typen av hjälp, men jag säger snarare att vi var ute i god tid. Vi tog in hjälpen innan det blev för mycket.

Hur mycket tid har ni lagt ner?

– Vi gjorde upp en plan och träffades tio gånger, en timme varje gång, med start våren 2020. Sedan var vi klara med det vi skulle göra och hade fått ut väldigt mycket. Men vi såg att det här var ett bra tillfälle att sätta oss ner tillsammans så vi fortsatte samarbetet med Fredagar, och hakade på en marknads- och strategidel. Att ha en utomstående part med i de samtalen har verkligen underlättat.