Partners

Partnerskap som förstärker vårt erbjudande.

Företagsutveckling Fredagar samarbetar med ett nätverk av konsulter och rådgivare som delar vårt synsätt samt vårt sätt att arbeta med företagsutveckling. Våra största samarbetspartners är Affärsliv W3 i Skellefteå, Miljökompassen i Härnösand och Humaninvest i Uppsala.

Kvalitetssäkring av samarbeten säkerställer att vi har samma ledstjärna.

Varje samarbete och process är unik och vi arbetar med de partners som är bäst lämpade för uppdragets form. Vi kvalitetssäkrar samarbetet genom att noggrant diskutera igenom vår kultur och vår ledstjärna regelbundet för att se att vi styr åt samma håll.