Miljöpolicy

Företagsutveckling Fredagar värnar miljö och hållbar utveckling utifrån företagets egna oro över klimatutvecklingen ur ett globalt perspektiv. Detta gör att vi alltid beaktar miljöaspekterna i kundprojekt och egna utvecklingsprojekt.

Företaget samtliga utsläpp är av marginell betydelse sett till helheten, varför våra beslut och handlingar snarare är av symbolisk betydelse än av praktisk nytta i helheten. Detta skriver vi inte för att förminska vår egen påverkan utan för att tydliggöra vikten av att synliggöra våra miljömässiga beslut; vår påverkan på det globala samhället kan vara viktig för att gå före och visa vägen; om vi kan visa att vi driver lönsamma och miljögoda affärer kan fler och större företag följa efter.

Under åren har vi gått före genom att redan innan pandemin vara ledande med digital rådgivning i Norrland. Minskade resor har varit viktiga. Vi går också före genom att 2023 införskaffa en ren el-bil. Redan 2014 införskaffades el-cykel och vi har konsekvent förespråkat tågresor på längre sträckor gentemot kunder och partners.

Våra miljömål på lång sikt att vara en klimatneutral aktör som kan gå före och visa vägen för andra. Detta innebär ett systematiskt arbete där man tillåts prova på och göra fel. Huvudsaken är att det sker ständiga förbättringar på lång sikt, snarare än i den enskilda handlingsplanen.

Andreas Skoglund 2023-11-27