Utveckla din affärsmodell

Lägg grunden för ett hållbart företagande med kraft att växa.

Processen Utveckla din affärsmodell vänder sig till små företag som vill forma grundläggande strategier, ta ut riktningen för företaget, skapa rum för tillväxt och göra rätt från start. Tillsammans formulerar vi en hållbar och lönsam affärsmodell. Processen ger en fördjupad förståelse för hur ditt företags produkt eller tjänst löser kundernas utmaningar och behov samt ger dig verktyg för att skapa ett lönsamt företagande med kraft att växa.

Steg ett:  Inledande samtal och formulering av framtida affärsmodell.

I ett inledande samtal analyserar vi hur du får överblick över företagets kundgrupper och vad du säljer. Hur kan du tydliggöra det egentliga värdet av din leverans för dina kunder? Vi tittar också på vilka företag som är dina största konkurrenter och hur du kan särskilja dig. Tillsammans planerar vi din framtida affärsmodell med utgångspunkt från parametrar som partners, aktiviteter, resurser, värdeerbjudande, kundrelationer, kundsegment och kostnadsstrukturer.

Metod: Business model canvas.

Steg två: Ledstjärna och ägardirektiv för samsyn och gemensam väg framåt.

En av de mest uppskattade delarna i processen är etapp Ledstjärna och ägardirektiv. Den syftar till att tydliggöra företagets mening och gemensamma väg framåt så de sitter i själ och hjärta hos alla medarbetare. Tillsammans förankrar vi och tydliggör företagets långsiktiga och kortsiktiga mål i en process som tar cirka tre månader och som kräver en arbetsinsats från hela företaget. Resultatet? Alla får en samsyn, vet vart företaget är på väg och varför.

Metod: Ledstjärnan, unik process för Fredagar Företagsutveckling.

Steg tre: Framtidscanvas för genomförande av affärsmodell.

När vi formulerat affärsmodell, mål, färdriktning och säkerställt att alla är med på resan är det dags att bryta ner allt till en konkret plan. Vad behöver vi göra och inom vilken tidsram? Tillsammans formulerar vi ett nuläge för företaget om tre månader och säkerställer att det dagliga arbetet syftar till att uppnå målet. Efter dessa tre månader stämmer vi av tillsammans och sätter upp nya ramar för kommande tremånadersperiod. När den här processen är självgående i ditt företag brukar vi säga att vi gjort oss själva onödiga. Då har vi lyckats med vårt uppdrag och kliver in och driver processen var tredje månad om du önskar. 

Moment i processen Utveckla din affärsmodell:

  • Få överblick över dina kundgrupper och vad du säljer
  • Tydliggörande av din leverans egentliga värde för dina kunder
  • Konkurrentanalys
  • Formulering av affärsmodell
  • Planering av vägen mot målet

Resultat av Utveckla din affärsmodell.

När företaget genomfört processen Utveckla din affärsmodell har du en grundläggande strategi och affärsmodell för ett hållbart företagande och verktyg för att skapa ett lönsamt företagande med kraft att växa. Enligt en studie från Boston Consulting Group är det 6 procent mer lönsamt att utveckla företagets affärsmodell än att utveckla nya produkter. Vårt enklaste råd till våra kunder är ”Höj ditt pris” och vi har inte stött på en enda kund som ångrat att de följt det rådet, även om lösningen är mer komplex än så.

Kontakta Fredagar Företagsutveckling för att utveckla din affärsmodell och lägga grunden till ett hållbart företagande.

Kontakt