Partners

Företagsutveckling Fredagar samarbetar med likasinnade konsulter och rådgivare på flera sätt. Våra största samarbetspartners är Affärsliv W3 i Skellefteå, Miljökompassen i Härnösand och Humaninvest i Uppsala.

Vi tar in partners när det gagnar våra kunder och kvalitetssäkrar samarbetet genom att noggrant diskutera igenom vår kultur och vår ledstjärna regelbundet för att se att vi styr åt samma håll.