Vad behövs för att företaget ska växa?

Sedan 2014 har vi arbetat med Ahrens metod Tillväxtanalys för att se vad våra kunder kan och bör göra för att växa. En tillväxtanalys jämför ditt företags styrkor och svagheter med de snabbast växande företagen i Sverige de senaste 30 åren. Över femtio tillväxtanalyser är genomförda hos norrländska företag från Kiruna i norr till Njurunda i söder. Om vi tittar på dessa norrländska företag ser vi två tydliga styrkor och två tydliga svagheter. 

Den första styrkan och den första svagheten:

Styrkorna sitter i att vi ofta har ett tidsförsprång i det vi levererar. Oavsett om det finns ett patent eller annat skydd, så har de allra flesta företag vi möter en produkt och en paketering som gör att man särskiljer sig från sina konkurrenter. Man har en gås någonstans som kan lägga guldägg helt enkelt. Framförallt betyder detta att man sällan behöver konkurrera på pris, men tyvärr är det ofta svårt för företagen att ta betalt ändå.

Anledningen till att man har svårt att ta betalt är beroende av en av de generella svagheterna: Man är fast i underleverantörsfällan. I och med att man sällan har ett aktivt sälj till nya kunder och nya marknader är man fast som underleverantör. Man har sällan identifierat detta som ett problem själva, det är något som tydliggörs i tillväxtanalysen. De företag som frigör utrymme till att driva ett aktivt eget sälj växer snabbare än andra företag.

Den andra styrkan och den andra svagheten

Vi har starka och drivna ägare i Norrland. Dessutom har vi personal som engagerar sig i företaget. Detta är grunden för att kunna förändra sig och växa. Vill man, så kan man. Och vill man inte, så kan man inte, oavsett förutsättningar. Vi har tur här i Norrland att både ägare och personal ofta vill utvecklas.

Den andra svagheten är kopplad till styrkan. Tyvärr är det så att man sällan pratar om att växa och om vilka möjligheter som finns där ute. Man är fast i sin leveransprocess och jobbar med mer eller mindre skygglappar för att tillfredsställa de kunder man har. Det fungerar fram till ca tolv anställda. Men ska man växa mer än så krävs att man har ett gemensamt mål och syfte med verksamheten. Man måste längta bortanför sin nästa leverans och arbeta som ett lag för att ta sig dit.

Så, sammanfattningsvis

Norrländska företag har fantastiska produkter och tjänster att erbjuda sina kunder. Men de är oftast fast som underleverantörer.

Norrländska företag har fantastisk personal och ledning. Men de spelar sällan mot samma mål. Inte för att de inte vill, utan för att de inte har tagit sig tid att prata ihop sig.

Vill du veta varför det fungerar upp till tolv anställda, eller se mer vad för möjligheter vi ser för att norrländska företag ska växa?  Vi delar gärna med oss av det vid ett möte.

Kontakta oss.