Business Model Canvas på svenska

En hyfsad snabb version av hur en Business Model Canvas är uppbygd har efterfrågats. Så håll till godo.

Syftet med en Business Model Canvas är att snabbt få överblick över hur man gör affärer. Efter denna genomgång ska man enklare kunna se hot och möjligheter. Modellen är enkel  att utveckla och förändra, vilket gör att man kan ”leka” med den och förändra sitt sätt att arbeta relativt snabbt.

En canvas består av nio block:
1. Kundsegment
2. Kanaler
3. Kundrelationer
4. Värdeerbjudande
5. Nyckelresurser
6. Nyckelaktiviteter
7. Nyckelpartners
8. Kostnader
9. Intäkter

Relationerna sinsemellan görs överskådlig i denna canvas. Här visas en mycket övergripande förklaring.

Videoklippet nedan går igenom hela modellen. När du tittar på filmen nedan, pausa gärna och läs igenom frågorna i respektive ruta på bilden ovan.

Exempel:

Den första versionen av canvasen, med en leksaksaffär kan se ut så här:
2015-02-11 12.41.03

Därefter är det bara att ut och köra, testa och utvärdera.

Under 2014 och 2015 har flera affärsrådgivare tillsammans med mig haft en heldags genomgång av modellen. Nedan följer några kommentarer hur de sett på modellen och arbetsprocessen:

”Lätt att överblicka, förenkla för att få helhetssyn på ett tilltalande sätt”
”Lätt att se USP:en/ avsaknaden av USP:en: kund fokus”
”Att praktiskt få jobba med canvasen med konkreta företag var bra”
”Business Model Canvas är branschövergripande!”

”Bra med grupparbete och sessioner varvat med föreläsning. Tydligt och enkelt beskrivet av föreläsaren”
”Det finns att fylla på hela tiden”
”Möjlighet till ett levande dokument”

”Inser att man måste träna på det här”
”Bra att få göra träning under dagen, bra med interaktiv att konsulten ’fångar upp’ ämnen som diskuteras under dagen och lyfter fram det på de gemensamma sammankomsterna.

”Ökar dialogkompetensen med våra intressenter”
”Kul och lärande i processen”
”Går från nuläge till framtid”

Modellen är bra, snabb och överblickbar. Men det är bara en modell. Det krävs hårt arbete också.