Mångfald är inget man bara snyter ur näsan

Hållbarhet som konkurrensfaktor. Vad är det? Jag fick frågan att hålla ett tjugo minuter långt föredrag på denna rubrik. Det visade sig krångligare än jag trodde att förklara det för mig självklara. Därför valde jag att ge ett exempel; varför mångfald leder till ökad konkurrenskraft. Dessa två bilder användes:

Skärmavbild 2015-10-22 kl. 10.25.50

Skärmavbild 2015-10-22 kl. 10.26.24

Budskapet i ett första läge är enkelt: Anställ en mixad grupp människor och du får en variation på de svar du får när du frågar dem om utvecklingen. Har du däremot en homogen grupp så kommer du bara att få likadana svar tillbaka.  Vill du satsa seriöst på innovation och ligga steget före dina kunder bör du naturligtvis bredda inflödet av idéer.

Men så enkelt är det inte. Min kollega påpekade snabbt att det också blir jobbigare att vara chef. Får du fler svar blir det jobbigare att välja ut vad du ska lyssna på, för det kommer inte gå att lyssna på alla. Samtidigt försvårar det också i den efterkommande dialogen att möta alla som kommit med idéer, vars du valt bort för att fokusera på andra. Och det är här det blir så viktigt med systematiken – företagare som vet var de vill vinner på det. De som inte vet var de vill kommer bara att uppleva detta som krångligt.

Om du som företagare har en tydlig kurs och också kommunicerar detta till dina anställda har du en god chans. Jag brinner för företagare som vill bygga på lång sikt. Där är mångfald förmodligen en god hållbar investering. Inte nog med att du får fler svar på hur du ska nå dina mål från dina anställda, du får också en betydligt bredare rekryteringsbas, mer utvecklande arbetsrelationer och en betydligt större chans att lyckas med dina tillväxtambitioner. Är du en av dem?

Kontakta oss