Fem steg för att förändra ditt liv och ditt företag

En av de största orsakerna till organisationers försök att förändra sig misslyckas är att de flesta av oss känner oss pressade att sätta ett mål istället för att i första hand se om vi verkligen är beredda att förändra oss.

Om detta skriver terapisten Amy Morin, författare till boken ”13 Things Mentally Strong People Don’t Do” i ett inlägg på inc.com.

Att ändra dina vanor händer inte över en natt. Tänk dig att du vill börja gå på gymmet. Eller om du vill äta mindre skräpmat. Du misslyckas om du inte är mentalt redo. Samma sak gäller förändringar på företaget. Företag består ju som bekant av människor.

Det gäller att förstå både var du och dina medarbetare är på denna insiktsstege.  Först då har du en chans att nå dina mål.

Här är de fem stegen:

1. Förnekelse

När du är i förnekelse, ser du inget behov av förändring. Du kanske inte han nån önskan att få bort den dåliga stämningen på måndagsmötena. Eller du tycker att det är acceptabelt att medarbetarna går hem en halvtimme innan dagen är slut.

Att andra påpekar problemen kan öka din medvetenhet. Till exempel påpekar en medarbetare försiktigt att ”det är tråkigt att Greta ska gråta efter varje måndagsmöte” eller en branschkollega förvånat konstaterar att era bilar är borta från parkeringen redan 15.30 på fredagar.

Stöter du på kollegor som verkar vara i förnekelse kan det vara till hjälp att framförallt diskutera konsekvenserna av att fortsätta i samma bana. Typ: ”Om måndagsmötena fortsätter på det här sätter – hur tror du (nyckelpersonen) Peter kommer att ta det?”

Eller ”Du har 20 anställda. Vad skulle hända i produktivitet om alla jobbade en kvart till varje dag?” Vi vill inte falla i en ”skuld och skam-fälla”, utan mer se framåt. Detta kan hjälpa dem att gå in i nästa steg.

2. Kontemplation

När du når kontemplationsstadiet förstår du konsekvenserna av att inte utvecklas. Men du kommer ännu inte vara helt engagerad i att förändra ditt liv eller ditt företag.

Till exempel kanske du vet att din sena fakturering ger sämre likviditet, men samtidigt är du inte övertygad om att fördelarna med förändring uppväger bekvämligheten i att låta allt förbli densamma. 

3. Förberedelser

Förberedelsesteget innebär att skapa en tydlig plan för att förändra ditt liv eller ditt företag.

Det kan inkludera att se över dina alternativ, tänka på potentiella hinder och sätta en plan. Rätt förberedelse här skapar förutsättningar att lyckas i nästa steg.

4. Åtgärd

Det är här beteendeförändring börjar. Oavsett om det betyder att gå till gymmet, le brett mot all personal, fakturera varje dag, gäller det att vara uthållig i sina åtagande.

5. Underhåll & drift

Det är lätt att hålla sig till din handlingsplan när du känner dig motiverad. Men några dagar efter att du kommit igång (eller kanske några timmar) kommer din motivation troligen att minska.

Det är därför underhållsfasen är avgörande. Under den här fasen måste du övervaka dina framsteg och planera för de utmaningar du troligtvis kommer att möta.

Det kan också involvera hur du ska hantera misstag eftersom det är en del av processen mot varaktig förändring.

Implementera stadierna av förändring

Om du vill skapa en förändring i ditt företag bör du tänka på vilket steg du och dina medarbetare befinner sig i. Ta er sedan från ett steg till ett annat. För vissa går det snabbt, för andra kan det ta tid. Ni jobbar som ett lag, så se till att alla hänger med efter sina förutsättningar. 

Och vill du motivera andra att förändras, oavsett om det gäller dina anställda eller din partner, fundera på i vilket skede dessa individer befinner sig.

Förvänta dig inte att de ska förvandlas över natten. Hjälp dem istället att gå igenom varje steg.

Om Företagsutveckling Fredagar

Vi stöttar företag att ta sig igenom dessa faser för att komma in i snabb utveckling. I de flesta fall stöter vi på företagare i kontemplationsfasen. Ett bra första steg för att se hur du och ditt företag står sig är att börja med vår ”strategiska hastighetsmätare”. Gör en superkort analys av dig själv och några medarbetare för att se om ni har en gemensam syn på vart företaget står.