Utvecklingsanalys

Vi använder oss av ett par olika analyser beroende på era behov och vart ni vill och kan gå för att utvecklas. 

Den mest vedertagna analysen vi har är Ahrens metod för tillväxtanalys. Där benchmarkar du ditt företag mot Sveriges snabbast växande företag under de senaste 30 åren. Analysen tar fyra timmar i anspråk av ledningen och två timmar från en handfull ur personalen. Resultatet är en omfattande SWOT-analys utifrån tolv kriterier som visat sig särskilt viktiga vid snabb tillväxt. 

Vi har sedan 2014 genomfört fler än 60 analyser på företag, vilka ledat till grund för strategiska beslut för utveckling i företaget. 

 

 

UtvecklingsGAPET är en egenutvecklad analys anpassad för företag som vill blomstra utan att växa. Fokus ligger på den interna organisationen och utgår från rubrikerna i vår pyramidmodell. Systematisk analyseras ramarna och nivåerna i företaget. 

Analysen tar fyra timmar i anspråk av ledningen och två timmar från en handfull ur personalen. Resultatet är en omfattande SWOT-analys utifrån åtta kriterier som visat sig särskilt viktiga för att få till stånd en ökad delaktighet, tydlighet och flexibilitet i företaget. 

 

 

Konkurrentanalysen genomför vi både som en separat tjänst och som en del i paketet ”Utveckla din affärsmodell i fem steg”. Här jämförs du mot de vassaste konkurrenterna i din bransch, alternativt mot jämförbara företag med en liknande struktur utifrån framförallt ekonomiska nyckeltal. 

Analysen används framförallt för att ta strategiska beslut i att förändra din affärsmodell.