Utvärdering TWS System

Företagsutveckling Fredagar genomför för TWS Systems räkning en enkel kundundersökning. Resultatet kommer att användas i TWS utvecklingsarbete för att säkerställa kvaliteten på dess leverans.

Ni lämnar uppgifter om namn och organisation i denna enkät, men detta tas bort av Företagsutveckling Fredagars administration, vilket innebär att svaren är anonyma.

Vi tackar på förhand för ert bidrag!

1. mycket dåligt2.3.4.5. mycket bra


1. mycket dåligt2.3.4.5. mycket bra


1. mycket dåligt2.3.4.5. mycket bra