Tjänster

DISC-analys

Strategisk fortkörning

Utvecklingsanalys

Ledstjärna & ägardirektiv

Processkartläggning och kvalitetsledning

Utveckla din affärsmodell

Rekryteringsprocessen i ägarledda företag

Strategiskt bollplank

Vi arbetar bakom kulisserna för att ditt företag ska bli starkare. Det är grunden till utveckling och grunden till att du och dina anställda trivs. Detta gör vi genom att arbeta med företagens processer, kultur och attityder i hela kedjan, från ägare till styrelse, ledningsgrupp och personal.

Vi bryr oss om företag på lång sikt. Att göra affärer med oss ska vara ett åtagande från båda sidor. Det är inte lätt att utvecklas och bygga företag – i så fall hade betydligt fler redan gjort det. Vi bygger inte på tur, utan på systematisk skicklighet. Vi ska fram, med en stor arbetsinsats, klok strategi och de bästa verktygen tillgängliga.

Vår metod

Vår metod kallas ”Strategisk fortkörning” och bygger på forskning och erfarenheter, både från svenska företag under de senaste 30 åren och internationell (främst amerikansk) forskning och erfarenheter för tillväxt.

Vi anser att vi skiljer oss från de flesta andra affärsutvecklare genom dessa tre ansatser:

  1. Vi ska leva som vi lär.
  2. Vi har rätt till max 80%
  3. Digitalisering är ett nödvändigt gott.

Lev som vi lär

Samtliga metoder vi använder har vi testat själva, genom tidigare erfarenheter, eller just nu under vår nuvarande flagg. Vi har egna erfarenheter från både succéer och stagnation. Vi har också med oss erfarenheter från över 500 företag vi tittat in i via analyser de senaste 12 åren, samt en djupare insikt i dryga 60 företag. Detta gör att vi mycket sällan blir överraskade när vi kliver in och jobbar på djupet med våra kunder. Det gör också att vi ska samarbeta med våra kunder för lösningar, inte komma med en färdig mall.

Rätt till max 80%

Det kan ses som lite lågt siktat. Men denna inställning ger oss faktiskt:

  • Ödmjukhet, vi ska aldrig bli besserwissrar
  • Kritiskt tänkande, både hos våra kunder och hos oss själva, om vi hela tiden har vett att ifrågasätta oss själva.
  • Öppenhet för nytänkande – ständigt lärande både för oss och våra kunder.

Alla kunder är unika, men mycket känns igen. Det är vi tillsammans som tar fram planen för vad ni kan och bör göra för att utvecklas, men beslutet vart ni ska gå – det ägs av er!

Digitalisering är ett nödvändigt gott
Kan vi bygga relationer över nätet bygger vi bort vår största svaghet här i norr: distansen mellan oss, kunder och leverantörer.

Digitaliseringen gör också att vi kan hålla ett högre tempo, vilket är bra både för oss och våra kunder. Vi tar tid av er – men våra digitala möten upplevs som ett effektivt och konstruktivt sätt att nå framgång av våra kunder.

Vi är inte intresserade av en åtta månaders utredning av ditt företag. Vi vill se vad ni kan och bör gå för att växa och bli mer effektiva.

Några av våra paket

Tillväxtanalys
”På pricken rätt! Det är just precis det här vi ska arbeta med!” utropade VD:n till ett mindre företag i pappersmassaindustrin när vi i januari 2015 redovisade vår tillväxtanalys av företaget. Sedan gick det fort. De lågt hängande frukterna plockades omedelbart och personalen vittnar om ett större engagemang på kort sikt. Styrelsen fick ett stöd i sitt långsiktiga beslut om att växa från 15 miljoner i omsättning till 50 inom fem år. Vi följer med spänning de fortsatta stegen detta bolag tar på sin tillväxtresa.

Vad har ditt bolag för styrkor och svagheter? Under en dag genomförs en benchmarking av ditt företag, där vi utifrån tolv parametrar jämför ditt företag med de snabbast växande företagen i Sverige de senaste 20 åren. Med resultatet i din hand blir det enkelt att se var du ska göra insatser för att komma in i kraftig tillväxt.

Tillväxtanalysen är första steget i Strategisk fortkörning,  processen för att på ett år förändra ditt bolag till att nå ägarnas ambitioner och önskemål.

processen1

Översyn av er affärsmodell
”Nu äntligen kan jag förklara för mina anställda hur vi tjänar pengar” sa en ägare till en kedja av frisersalonger  till mig redan 2013. Då hade vi genomfört den första delen av att kartlägga deras affärsmodell. Därefter såg hon snabbt att med ett par små förändringar kunde hon ta sig från en regional marknad till en nationell och därefter internationell marknad.

En affärsmodell beskriver den logiska grunden för hur en organisation skapar, levererar, och fångar värde. Vi använder en modell som kallas Business Model Canvas, där ni får ett verktyg att snabbt utveckla er affärsmodell. Vill ni se en kort introduktionsfilm till hur modellen fungerar, så titta här!

Under tre halvdagar genomför vi tillsammans en kartläggning av er affärsmodell och söker vilka möjligheter som finns att lyfta bolaget ytterligare ett snäpp.

Visste du förresten att det är mer lönsamt att satsa på att utveckla din affärsmodell, istället för att utveckla nya produkter och processer? En undersökning av Boston Consulting group från 2009 visar att bolag som satsar på affärsmodellering växte med 8,5% över en treårsperiod, medan de som satsade på processer och produkter växte i snitt med 1,7%.

Styrning utifrån värdegrunder (SUV)
SUV är en modell som grundar för effektiva och välmående organisationer. Den kartlägger vilka grundläggande värderingar, motiv, mål och visioner som finns i organisationer. SUV ger din organisation följande tre delar:

  1. Frihet för anställda när samtliga är delaktiga och har definierat verksamhetens värderingar.
  2. Tydlig styrning samtidigt som ni skapar drivkraft hos personal.
  3. Möjlighet att enklare avgränsa er verksamhet och skapa fokus för ökad tillväxt

happy2

SUV spänner över flera områden samt är olika långa, olika intensiva och tar sig uttryck i alltifrån skräddarsydda företagsinterna program till enstaka kurser. Den röda tråden genom utbildningarna är att de är erfarenhets- och verklighetsbaserade för att ge verklig effekt.

Utbildningen innehåller en praktisk vägledning genom de verktyg som används vid analys, utveckling och implementering av följande delar:

Nuvarande kultur och värdegrund – ord eller rättesnöre?

Nuvarande ägardirektiv – att leva som man lär?

Analys

Värdering av mål och vision – realism eller floskler?

Åtgärdsförslag – hur skapa delaktighet?

Checklistor vid genomförande – vinsten med uppföljning.

Projektledning och systematiskt arbete
”Detta var jättebra, att få ett samlat grepp över hela processen samt tillhörande dokument som man lätt kan anpassa till sitt arbetssätt”, sa en kursdeltagare 2013 efter att Åkroken Business Incubator erbjudit kursen i projektledning.

Skoglund Konsult har utvecklade projektdokument som gör att nya som gamla projektledare får ett stöd att hålla en hög lägsta nivå och möjlighet att fokusera på de delar som kräver ledarskap istället för att fastna i administration.

Kursen ges i tre delar, där föreläsningar varvas med workshops.

Övrigt
Även marknadsanalyser, inspirationsföreläsningar och seminarieledning genomförs med kunder idag.

Kontakta oss på någon av kanalerna nedan så diskuterar vi vad vi kan göra tillsammans!

Mobil: 070 764 08 31
Twitter: @fredagarnu
Mailandreas.skoglund@fredagar.se
Linkedinhttps://www.linkedin.com/company/f%C3%B6retagsutveckling-fredagar
Facebookhttps://www.facebook.com/Fredagarnu