Tidsanalysen

Att fundera över vad man gör på dagarna är viktigt av tre anledningar:

a) Det är ett grundläggande steg för att skapa processer och rutiner, som vi sedan ska kunna skala upp när du gjort dig själv onödig för att ta dig an större uppgifter.

b) Att själv reflektera vad man gör dagligen för att ta sig till sina långsiktiga mål gör att man själv korrigerar kursen hela tiden istället för någon gång då och då.

c) Det leder också till en diskussion kring vad man inte vill göra och inte ska göra med övriga i organisationen.

Tänk på att vi spelar ”the no blame game”. Vi är ute efter att effektivisera och göra roligare.

Vad har du gjort sedan senaste rapporten?