Strategisk fortkörning

Strategisk fortkörning är både vår mest omfattande och vår mest lyckade process. Det är här vi har de flesta av våra 19 av de 20 största kunder som har vuxit. 

Lite raljerande brukar vi säga att vi riktar in oss till företag ”med 16 anställda och en frustrerad VD”, men vi har kört processen från fem till 30 anställda med gott resultat. Innehållet tas från samtliga tjänster vi har och paketeras med en driven projektledare som tillsammans med ledningen ser till att nödvändiga förändringar genomförs i bolaget. 

Vi arbetar oss igenom följande moment:

  1. Utvecklingsanalys
  2. Ledstjärna och ägardirektiv
  3. Ledarskap och medarbetarskap
  4. Kassaflöde
  5. Kommunikation
  6. System & processer

I vissa fall hinner vi under året med även legal och skydd samt en översyn av produkt och tjänster. Men vi anpassar oss hela tiden för att vara relevant för kunden och dess unika situation, så se detta som ramverket. Vårt mål är att ert företag ska utvecklas i positiv riktning.