Processkartläggning och kvalitetsledning

System och processer är viktigt i ett företags utveckling, framförallt när man blir lite större och ska säkerställa att leveransen är viktigare än individen bakom. Men system och processer får aldrig bli viktigare än nöjda kunder – då skapas byråkrati snarare än effektivitet. 

Processkartläggningen används som grund för att i ett senare skede strategiskt kunna
a) tydliggöra ansvar och befogenheter
b) hitta både flaskhalsar och möjligheter
c) fokusera affärsmodellen
d) frigöra tid och skapa effektivitet

Generellt sett säger man att företag som inte tidigare arbetat med systematiskt kvalitetsledning kastar bort någonstans mellan 10% – 30% av sina kostnader. Det innebär alltså att om du har kostnader i ett bolag på ca 10 miljoner per år så går någonstans mellan en till tre miljoner bort i ineffektivitet och onödiga utlägg. Vår erfarenhet sedan 2011 är att alla företag fått igen kostnaden att implementera detta inom ett år. Därefter är det tid och pengar som frigjorts för att öka vinsten och få till stånda en mer bekväm utveckling av bolaget.