Planen för 2015

Det blir hållbar tillväxt (ja, en klyscha, men jag lovar mer än så) och entreprenörskap i glesbygd som driver mig under 2015. Under julen satt jag i Storhogna på ett skönt jullov och såg hur skidbackarna tinade bort och stängdes ned. Detta gör att dessa två fokusområden känns än viktigare. För vad händer med fjällturismen när vintrarna töar bort?

Även NHL (hockeyligan i USA/Kanada) har satt fingret på problemet. De släppte, som första professionella sportsammanslutning i Nordamerika, en hållbarhetsrapport under 2014 (http://www.nhl.com/green/report/ ) I rapporten konstaterar de att om klimatförändringarna fortsätter tappar de basen för hela sin rekrytering: pojkar som spelar hockey på isfrysta sjöar. På samma sätt tappar skidturismen basen för stora delar av sin existens; snön.

Hållbar tillväxt
Fler och fler får dock upp ögonen för hållbarhet, på alla nivåer, från konsumenter/medborgare till högt uppsatta politiker och företagsledare. Så nu gäller det att ta tillvara på detta. Kopplingen mellan hållbarhet och tillväxt diskuteras både bland mina kunder och partners. För mig är det en självklar koppling då en övertygande majoritet av alla innovationer och affärsidéer jag stött på under 2014 antingen har en miljövinning eller ett socialt ansvar som drivkraft bakom sig. Nya affärsidéer kommer under 2015 att domineras av en tydlig koppling till hållbarhet. Av två anledningar gäller det att maximera lönsamheten i dessa satsningar:
a) Drivna entreprenörer som tjänar pengar kommer att investera sina vinster i nya projekt som förmodligen leder till än bättre miljö.
b) Kan vi skapa en region av tillväxtstarka hållbara företag kommer fler att kopiera oss snabbare, vilket snabbare leder till en bättre miljö. Att påvisa ekonomisk vinning kopplat till hållbarhet är förmodligen bästa incitamentet till en snabb omställning till ett hållbart samhälle.

Mitt arbete tillsammans med Miljökompassen (www.miljokompassen.se ) att både analysera tillväxtpotentialen och företagets position utifrån ett hållbarhetsperspektiv hoppas jag ska vara en nyckel för företag att kunna prioritera satsningar både på kort och lång sikt under 2015. Vi har valt att paketera detta i vårt program ”Affärspositionering” där vi utgår från ägarens drivkrafter och intressenternas vilja och behov och under processens gång både prioriterar insatser och kommer fram till tydliga handlingsplaner för ett långsiktigt företagande.

Invändningarna kommer flera gånger: Kan man vara hållbar och fortfarande satsa på tillväxt? Det borde vara omöjligt att både konsumera och vara hållbar säger kritikerna. Men svaret är ”Ja!” Och vi i Sverige har bäst förutsättningar av alla. Av OECD har vi utsetts till världsmästare i decoupling, d.v.s. förmågan till tillväxt utan korrelation till ökad klimatpåverkan. Och ibland behöver man inte komma ner i en nollvision för att vara bättre. Det kan räcka med att vara lite bättre än nu för att känna att man gör framsteg.

Att bara vara lite bättre är något jag jobbat med flera kunder med under året. Man behöver inte bli bäst omedelbart. Att påbörja resan och att därefter fortsätta resan mot ett bättre samhälle är viktigare. Där ser vi oftast också mest lönsamhet; när organisationer kan dra ned sitt resande med 10% är vi glada. Naturligtvis är vi ännu gladare om det blir 20% eller 50%, men bara att börja med 10%, se lönsamheten och sedan vilja fortsätta är tillfredsställande. Eller att som ett företag sätta upp målet att sälja 20% eko/fairtrade känns rimligare än att göra en 100%-ig omställning omedelbart. Det ger utrymme till att prova på och förbättra istället för att riskera hela företaget istället med en total omställning som kunderna inte är beredda på.

Jag hoppas under 2015 kunna systematisera och konkretisera kopplingen mellan hållbarhet och tillväxt ytterligare. Svaret finns redan där, det ska bara formuleras tydligare.

Distansoberoende
Kopplingen hållbarhet och tillväxt är den stora övergripande trenden för 2015 jag ser och hoppas på. Ser man djupare ner i detaljer hoppas jag på fortsatt utveckling för distansoberoende möten. För oss i denna region är det en direkt avgörande fråga för att överleva. Både att kommunicera med varandra intern inom regionen och göra affärer både nationellt och internationellt.

Det handlar inte bara om Skype och webbmöten. Det handlar om LinkedIn, Facebook, epost med mera. Hur för vi processer framåt via digitala medier? Fler människor i världen har mobiltelefoner än tandborstar. Hur använder till exempel vi konsulter mobilen som en kanal för att kommunicera med kunden? Mer än att boka in möten med dem? Och hur tar vi betalt för det?

Jag har ingen nyckelfärdig lösning nu, men hoppas under 2015 få möjlighet att ta ytterligare steg mot distansoberoende möten. Själv ska jag genomföra åtminstone en onlineutbildning under året. Dels för att leva som jag lär och dels för att min livssituation låter mig inte åka iväg på flerdagars kurser just nu.

Övrigt
Affärsidéerna och möjligheterna är många, men timmarna på veckorna är få. Mitt långsiktiga mål är att kunna säga ”ja, det har jag tid med” när intressanta möjligheter dyker upp. Jag är delvis redan där, men hoppas rigga för att kunna ta det ytterligare steg under 2015. Så har ni något kul på gång; säg till, så är jag kanske med!