Om företaget

Vi har sedan 2007 arbetat med företag och företagare från Enköping till Kiruna, att få dem att utvecklas på lång sikt. Detta har vi lärt oss:

  • Det vi producerar är bra. Bättre än de flesta faktiskt.
  • Medarbetarna och ledningen vill utvecklas – men vet inte alltid hur man ska göra.
  • Den interna kommunikationen och förmågan att både fatta och genomföra beslut fungerar sämre än vad ledningen tror.

Därför stöttar vi företag att utveckla sitt samarbete, tydlighet och flexibilitet. Detta har lett till att 19 av våra 20 största kunder har utvecklats, ökar i både omsättning och lönsamhet. Samt att de flesta av dessa numera tar ut mer ledighet och semester – just för att det är det bästa för företaget.

”Företagsutveckling Fredagar driv är underbart i de projekt vi arbetat tillsammans i. Han har ett starkt engagemang för att vi som kund både ska bli nöjda och att vi når resultat”

Peter Sjölund, marknadsansvarig Explizit Environment

Även städer utanför storstadsregionerna måste ha företag som växer. Tillväxten i Sveriges snabbast växande företag sker främst i Stockholm, Göteborgsregionen och Skåne. Det är bra för Sverige att de regionerna växer snabbt. Men vi andra måste också hänga med, så att det blir balans i tillväxten. Vi lever i en liten annan verklighet, där det är långt till utbildningar och expertkompetens. Vi arbetar därför till största delen med digitala möten. Vi tror det tar

Företagsutveckling Fredagar och dess samarbetspartners bidrar med erfarenhet, driv och verktyg för att er organisation ska nå framgång. Vi släpper inte taget. Vi säljer flyt. Det tar lite tid men vi misslyckas aldrig.

Företagsutveckling Fredagar har sedan 2002 arbetat med projektledning och affärsutveckling mot små- och medelstora företag. Vi stöttar allt från ägare, styrelse, VD, ledningsgrupp och personal att se var man kan och bör gå för att växa.

För att lyckas i en ansats att växa krävs tajming, hårt arbete och ett systematiskt arbetssätt. Vi stöttar i er bedömning att se när tajmingen är den rätta, vi hjälper till att arbeta systematiskt, så att dina tjänster blir skalbara och har förutsättningar att bli lönsamma. Det hårda arbetet gör vi tillsammans. Vet man vart man är på väg så är det ofta lätt att jobba hårt.

Kontakta Andreas, så diskuterar vi vidare vad vi kan göra tillsammans!

Mobil: 070 764 08 31
Twitter: @fredagarnu
Mailandreas.skoglund@fredagar.se
Linkedinhttps://www.linkedin.com/company/f%C3%B6retagsutveckling-fredagar
Skype: skoglund@fredagar.se
Facebookhttps://www.facebook.com/Fredagarnu