Om testet ”strategisk hastighetsmätare”

Om testet

Detta är en enkel mätning av ett företags förmåga att utvecklas. Fokus är på den interna organisationen och hur väl man samarbetar mot ett gemensamt mål.

Det finns många fler parametrar som påverkar, till exempel omvärldens tillgång och efterfrågan, era produkter/tjänsters styrka och svaghet eller er lönsamhet. Första steget är dock att man har ett lag för att vinna matchen – detta test mäter era förutsättningar att få ihop laget.

Bakgrunden till testet bygger på både svensk och amerikansk forskning och litteratur tillsammans med erfarenhet sedan början på 90-talet av svenska småföretag i utveckling. Det har visat sig bland våra kunder, likväl bland de exempel som finns i forskning och litteratur att man både får roligare, blir effektivare och blir lönsammare om man utvecklar sin samsyn, tydlighet och förmåga att anpassa sig. Mycket av vårt arbete går ut på att få medarbetare och ledning att lyfta sig inom dessa områden.

Vill ni fördjupa er i ämnet rekommenderar vi två böcker:
Strategic speed från 2010
Författare: Jocelyn R. Davis, Henry M. Frechette, Edwin H. Boswell
samt
Snabbväxarnas drivkrafter från 2005
Författare: Thomas Ahrens

Om oss

Vi som står bakom testet är Härnösandsföretaget Företagsutveckling Fredagar där för närvarande Marie Wiklund och Andreas Skoglund hanterar datat. Vad som sägs/skrivs stannar mellan oss och inga andra. Vill ni komma i kontakt med oss innan ni gör testet, klicka här!

Även i det påföljande mötet gäller naturligtvis tystnadsplikt: vad ni säger stannar mellan oss. Vi, å andra sidan, bjuder på våra kunskaper och erfarenheter, men inte på våra hemligheter.

Vårt mål är att se om vi har förutsättningar att fortsätta samarbeta med er för att stötta er i utvecklingen av er organisation. Våra kunders mål varierar, men de flesta är nyfiken på att se potentialen i sitt företag och se hur de står sig mot andra i samma läge.