Några tankar om ert ledarskap

Syftet med detta formulär är att ledarna i organisationen ska reflektera själva över sitt ledarskap, samt därefter kunna tydliggöra för sin omgivning hur man ser på, och utövar ledarskapet i organisationen.

Svara på magkänsla, så tittar vi på resultatet tillsammans sedan.