Kan ditt företag utvecklas?

Det har visat sig att företag som har höga poäng på tydlighet, samsyn och flexibilitet generellt sett har en högre förmåga att utvecklas och hantera förändringar.

Vill du läsa mer om testet och hur vi hanterar informationen klickar du här!

Hur man genomför testet

Det tar 4 – 6 minuter att svara på frågorna. Svara från din maggropskänsla hur du tycker att företaget fungerar just idag.

Det är en styrka om flera svarar; VD, ledningsgrupp och några medarbetare. Att kunna se både på samsyn och skillnader i svaren ger värdefull information till dig hur den interna kommunikationen fungerar.

Efter testet

Antingen bokar du in möte med oss direkt i kalendern nedan, eller så kontaktar vi dig för 30 minuters rådgivning så att du kan tolka resultatet. Mötet sker via telefon eller via ett onlinemöte.

Vi bjuder på upp till en timme per företag/organisation, så det vanliga är att VD/Styrelseordförande eller någon i ledningen deltar på detta möte.

Naturligtvis hoppas vi också att ni vill fortsätta ta stöd av oss i utvecklingen. Men det är en senare fråga.