Policy

Vår GDPR-policy hittar du genom att klicka här!

Företagsutveckling Fredagars kvalitetspolicy:

1. Bakgrund

Företagsutveckling Fredagar har sedan 2002 arbetat med projektledning och affärsutveckling mot små och medelstora företag. Företaget drivs under värdeorden ”Hållbart och konkurrenskraftigt” och arbetar med att ge företagens ägare, styrelse, VD och ledning de systematiska verktyg som krävs för att utveckla företag i regionen till hållbart snabbt växande företag.

2. Kvalitet

Företagsutveckling Fredagar ska borga för högsta kvalitet gentemot sina uppdragsgivare i form av hög upplevd kundnöjdhet och korrekt administration.

3. Leverans och godkännande

Företagsutveckling Fredagar ska löpande leverera lägesrapporter om kunddialog, möjligheter och hot. Om tidsplaner, budgetar eller kvalitet inte uppfyller kundernas beställning eller förväntan ska Skoglund Konsult omedelbart meddela kontaktpersonen med en konsekvensbeskrivning.

4. Förändringar

Båda parter har rättighet och skyldighet att föreslå förändringar när man ser behovet för detta. Förändringsförslag mailas till motparten med en enkel konsekvensbeskrivning. Kunden äger rätt att ta upp dessa till diskussion på gemensamma möten.

5. Kalendertid och tillgänglighet

Uppdrag utförs för det mesta parallellt med andra uppdrag, vilket innebär att tillgängligheten kan vara begränsad. Epost och telefonsvararmeddelanden besvaras inom en arbetsdag.

Vår GDPR-policy hittar du genom att klicka här!

Mobil: 070 764 08 31
Twitter: @fredagarnu
Mailandreas.skoglund@fredagar.se
Linkedinhttps://www.linkedin.com/company/f%C3%B6retagsutveckling-fredagar
Skype: skoglund@fredagar.se
Facebookhttps://www.facebook.com/Fredagarnu