Kort utvärdering

En ständig och snabb återkoppling är möjligt för mindre företag som Företagsutveckling Fredagar. Vår möjlighet att snabbt anpassa oss är det som skiljer oss från större företag. Därför är vi också noga med att regelbundet fånga upp behov av förändringar, både i direkta samtal och som nu, lite mer formaliserat.