Form Page 1

Om den svarande inte vet svaret sätter du en etta.
Ställ ständigt följdfrågor:
"Hur ser man det?"
"Vad är anledningen till att du ger det betyget?"
"Vad skulle behöva hända för att det ska / ett snäpp?

Det är citaten som är det viktiga!

Vi börjar med ramarna, frågor 1 - 3, totalt 21 frågor.