Företagsutveckling Fredagar erbjudande kopplat till utvecklingschecken

Region Västernorrland och flera andra ger stöd till företag som vill utvecklas. Flera av våra tidigare kunder har nyttjat dessa stöd för att finansiera utveckling tillsammans med oss.

Upp till 80% av kostnaderna kan nu i ett särskilt Covid-19-stödpaket betalas ut i stöd till ditt företag i Västernorrland. 100% kan täckas i Västerbotten. Du kan satsa dig genom krisen och förändra din affärsmodell i det nya normala.

Affärsutveckling/ organisationsutveckling/ ledarskapsutveckling

Vi stöttar företag att se var de kan och bör gå för att utvecklas. Tidigare kunder har fått mer lönsam affär, mer nöjda medarbetare och färre övertidstimmar för ägare och ledare.

Vår analys bygger på att benchmarka företag mot Sveriges snabbast växande företag under de senaste 30 åren. Du får en tydlig bild över dina risker och möjligheter byggd på erfarenhet från flera tusen andra företag som du sedan kan ta avstamp i för att gå dit du vill med ditt företag.

I din utvecklingsprocess kan våra rådgivare sedan stötta dig i följande:

  • Utveckla, förändra och omarbeta din affärsmodell
  • Förändringsledning
  • Ledarskapsrådgivning för motivation och effektivitet
  • Onlinemöten och styra på distans
  • Processkartläggning och effektivitet
  • Löpande affärsrådgivning och ledningsstöd

Kontakta oss så diskuterar vi var ni är och åt vilket håll ni vill utvecklas!

Kontakt@fredagar.nu 070-764 08 31


Ja!