DISC – En beteendeanalys som hjälper dig att förstå dig själv och andra

DISC är en beteendeanalys – inte att förväxla med ett personlighetstest. Resultatet kan hjälpa dig förklarar varför du gör som du gör i olika situationer.

DISC beskriver dina starka sidor och utmaningar när du pratar med kollegor och kunder.

Företagsutveckling Fredagar använder DISC, ett av världens mest använda analysverktyg för beteenden. Analysen ger en bra grund i kommunikationen mellan både ledare och medarbetare, men har också visat sig smitta av sig på försäljning, förhandling och rekrytering.

Du gör analysen online och får en sammanfattning av dina styrkor och utmaningar, dessutom konkreta tips på hur du kan använda det i din yrkesroll. Är ni en grupp som arbetar tillsammans får ni en rapport som summerar gruppens styrkor och utmaningar. Tillsammans med oss tolkar vi resultatet och tar steg att utnyttja era styrkor till max och sätter planer på hur vi hanterar eventuella svagheter.

Vill du ha bättre samarbeten med hjälp av DISC?

Kontakta oss så hjälper vi dig och ditt team att kommunicera tydligare genom DISC:ens fyra beteendemönster.

Vill du inte boka tid via knappen ovan går det bra att posta eller ringa oss: 

kontakt@fredagar.nu  eller 070-764 08 31