Därför byter företaget namn från Skoglund Konsult till Företagsutveckling Fredagar AB

Skoglund Konsult byter namn till Företagsutveckling Fredagar AB. Det är fortfarande samma person, samma företag och samma inriktning som gäller. Bolaget ska göra det kul att växa för fler företag, dess anställda och deras kunder.

 

namnbyte

En grundläggande värdering för mig är att man ska leva som man lär. Jag vill hjälpa företag att växa, därför måste jag själv också rigga för att kunna bli större.

Namnet ”Skoglund Konsult” är mycket knutet till mig som person. ”Andreas Skoglund” har under flera år varit synonymt med ”Skoglund Konsult i Härnösand AB”.

Vart vill Företagsutveckling Fredagar då?

Sedan drygt två år har jag arbetat med konceptet snabbväxare. Det har varit både givande och ögonöppnande. Det tydligaste jag sett är att Sveriges snabbast växande företag år efter år till 80% dyker upp i regionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö. Övriga 20% är jämnt utspridda över landcitat2et. På sikt gör en sådan utveckling att nationen kantrar ekonomiskt, på samma sätt som Greklands kris satt hela Europa på pottkanten.

Det är bra att vi har snabbväxare i Sverige. Det är viktigt att storstäderna håller motorn igång. Men jag vill också att vi i övriga regioner utvecklas. Helst i samma takt som Stockholm. För vad händer annars? Om det nyanställs i Stockholm och inget här, ökar klyftan både vad gäller marknadsunderlag och skatteunderlag mellan oss.

Vi kan kämpa för att ha samma service, vi kan kräva skattelättnader och slopad kilometerskatt, men fortsätter gapet att öka kommer vi att komma till en punkt där majoriteten av svenska befolkningen inte tycker det är värt att satsa på oss som bor utanför storstadsregionerna. Det blir som att lägga ned en busslinje på landsbygden. Varför betala för att en tom buss ska köra tant Agda till Coop en gång i veckan? Varför betala för ett fullt fungerande sjukhus om det inte finns läkare som vill jobba där eller patienter som bara är sjuka någon gång då och då? Varför ha tågförbindelser till orter där det inte bor folk?

Många menar att det borde ske en politisk förändring, där man aktivt lägger ut myndigheter i mindre städer. Det kan låta klokt för oss som bor i småstäder, men politiska partier vinner inga nationella val på att driva igenom det. Massorna bor ju i de stora städerna, de röstar för vad som är bäst för dem.

Istället för att hoppas på kloka politiska beslut måste vi bygga själva. Ska det bli något gjort får vi göra det själva. Vägen framåt är att skapa företag som växer och blir större.  Bara genom vår egen framgång kan vi skapa förutsättningar för att både politiker och landsmän väljer att lägga sin verksamhet hos oss. Därför vill Företagsutveckling Fredagar stötta alla företagare med tillväxtambitioner. Dessa företags vilja är avgörande för vår regions överlevnad.

Har man ett företag som kan växa, då har man ett samhällsansvar att låta det växa. Företagsutveckling Fredagar stöttar företag i att se vart de kan och bör gå för att lönsamt och hållbart bli starkare och större.

 

Men varför namnet ”Företagsutveckling Fredagar”?

Man skulle ju kunna tänka sig att Skoglund Konsult även fortsättningsvis har samma namn. Det finns tre goda anledningar till namnbytet.

 

För det första… ”Skoglund Konsult” signalerar fel saker

Det första är att jag vill bort från personkopplingen och konsultkopplingen. Mina kunder köper ett resultat, inte konsulttid. Dessutom är ordet ”konsult” förknippat med höga kostnader och någon som bara kommer in och fakturerar timmar. Jag vill inte uppfattas så. Naturligtvis vill jag ha betalt för det resultat jag skapar, framförallt för att kunna fortsätta utveckla även mitt företag. Men jag vill på något sätt förmedla mitt systematiska engagemang för utvecklingen. Jag hoppas just ordet Företagsutveckling tydliggör detta. Jag arbetar inte med individutveckling, även om arbetet många gånger tangerar detta. Inte heller med ledarskapsutveckling, utan jag arbetar med att skapa de strukturer, roller och attityder som krävs för att kunna växa snabbt.

Namnet Skoglund Konsult är fel för att det enbart signalerar att jag är inne och jobbar med en kund. Det är inte det som händer. Jag är med och ger företagen verktyg att själva sätta sina utvecklingsplaner i verklighet. Därför är Företagsutveckling Fredagar ett bättre namn. Att det dessutom finns elva andra ”Skoglund Konsult” i andra branscher i Sverige har inte varit så bra. Det finns bara ett Företagsutveckling Fredagar AB.

För det andra… ”Företagsutveckling Fredagar” signalerar rätt saker

”Fredagar” är väl ändå ett av Sveriges mest positiva ord? Finns det någon som blir ledsen över fredagar? Det är en grundförutsättning för hållbar tillväxt; det ska vara kul, positivt och motiverande. ”Fredagar” signalerar mer glädje än både ”Skoglund” och ”Konsult”.

Flera kollegor jag pratat med inför namnändringen associerar till Googles 15% fria tid att göra vad man vill. Arbetar man effektivt så frigörs personalens arbetstid till utveckling och kreativitet.happy2

Taglinen ”Vänta inte till måndag” har jag att tacka logo-designern Kalle Åkesson för. Det stämmer klockrent med företagets värderingar: Ska det hända, så ska det hända nu! Att skjuta upp utvecklingen framåt är att ge dina konkurrenter en chans att komma ikapp, köra förbi eller köra ifrån.

 

För det tredje… Det är resultatet och inte jag som ska stå i fokus

Jag hoppas det blir lättare att på sikt ta in kollegor med det nya namnet. Jag ser mig själv som ganska prestigelös. Att arbeta tillsammans under en ”Skoglund Konsult”-flagg skulle sätta mig i fokus. Det är jag inte intresserad av, jag vill heller inte ha in kollegor som vill stå bakom mig när vi växer. Jag vill arbeta med människor som vill se fler företag utvecklas snarare än att se sig själva som ”expertkonsulter” som kommer in och agerar primadonnor. Vi ska möta företag, stötta dem i deras utveckling genom att tydliggöra var de kan och borde gå för att växa. Företagsutveckling Fredagar är då ett bättre namn än Skoglund Konsult.

Nåväl, det är fortfarande samma företag med samma verksamhet och samma person. Jag vill bara skapa förutsättningar att göra det jag gör mer, för fler. Själv räcker jag inte alltid till hela vägen.

Jag hoppas att vi om ett år är tre till fyra stycken som jobbar med samma sak, stöttar fler företag att växa i vår region, så att vi som vill leva utanför en storstad också har förutsättningarna att göra det. För det är rätt härligt att ibland på lunchen kunna gå hem, ta en snabb lunch och sedan åka skidor i tjugo minuter innan man går tillbaka. Eller att en vårdag kunna sätta sig på altanen, titta upp från dataskärmen och in i skogen och bara njuta av att bo i Norrland. Vägen dit går via hårt och motiverande arbete.

ring2Företagsutveckling Fredagar
Mobil: 070 – 764 08 31
Epost: Skoglund@fredagar.se